Rusza Bank Żywności

logo-na-strone-internetowa

Podprogram 2017

na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017

Wydawanie żywności przez Fundacje Na prostej drodze  we współpracy z Urzędem Miasta  i Gminy Oborniki odbywa się  10.10 i 11.10.2017 (wtorek i środa) się na ulicy Wodnej 9 w Obornikach w godz. od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00. Zapraszamy  osoby zakwalifikowane przez OPS do odbioru  paczek.

Paczki żywnościowe dla potrzebujących, już w tym miesiącu

 logo-na-strone-internetowa

Podprogram 2017

na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017

Już, od 10.10.2017 r. zapraszamy osoby w trudnej sytuacji  życiowej, których dochód nie przekracza  1268 zł netto (na rękę) dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 1028 zł netto dla osoby w rodzinie. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji po paczki żywnościowe.

W tym miejscu   można pobrać skierowanie do odbioru paczek

skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej dla osoby samotnej i osób w rodzinie cz.1 

skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej dla osoby samotnej i osób w rodzinie cz.2 

skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej dla  osób bezdomnej

 

Najbliższe wydawanie żywności odbywa 10.10 i 11.10.2017 (wtorek i środa) się na ulicy Wodnej 9 w Obornikach godz.  od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00.
Pytania prosimy kierować pod nr tel. 518 795 665

 

 

Fundacja  wraz Wielkopolskim Bankiem Żywności udziela pomocy żywnościowej w ramach „Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”  Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 

Kwalifikacje  do otrzymania żywności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do OPS, lub bezpośrednio do naszej Fundacji gdzie udzielamy niezbędnej pomocy.

Efekt realizowania programu Banku Żywności na terenie Obornik

logo-na-strone-internetowa

POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty Realizatorem Programu na terenie Obornik była Fundacja „Na prostej drodze”

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu ,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 920 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 51,83 ton żywności;

  • 6800 paczek żywnościowych;

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w trzech warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 98 osób

 6. Rodzaje warsztatów:

 • Kulinarne połączone z tematyką o niemarnowaniu żywności spotkań dla 98 uczestników

Kolejne szkolenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych i seniorów

W tym tygodniu odbyły się  ostatnie z cyklu szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych i seniorów. organizowanych  przez Fundacje „Na prostej drodze”  w partnerstwie z Fundacją Ama w Obornikach. Trzeci dzień szkolenia prowadziła  mgr pielęgniarstwa Jolanta Plens-Gałaska omawia zasady opieki w warunkach domowych, sposoby żywienia podopiecznego, omówienie tematów związanych z życiem ze stomią, oraz zakażenie układu moczowego związane z cewnikowaniem. Na ostatnim  etapie szkolenia uczestnicy uczyli się jak prawidłowo przenosić podopiecznego z łóżka na wózek w jaki sposób ubierać i robić toaletę. Przeszkoleni otrzymali certyfikaty wydane przez  Katedrę Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego   w Poznaniu, oraz Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w w Poznaniu. Dokument ten potwierdza zdobycie wiedzy  z podstawowych zagadnień  geriatrycznych, psychologi nawiązywania kontaktów z podopiecznymi, oraz przeszły przeszkolenie warsztatowe w zakresie sprawowania  opieki nad seniorem  z niepełnosprawnością w warunkach domowych, w szczególności:

 • zabiegi pielęgnacyjne z chorym w rożnym stopniu niepełnosprawności
 • karmienie i dieta
 • strategia przeciwodleżynowa
 • pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych.
Dziękujemy organizatorom, całej kadrze szkoleniowej, uczestnikom szkolenia za przekazanie wiedzy i uczestnictwo.

 

 

Szkolenie dla opiekuna seniora w Obornikach.

Fundacja „Na prostej drodze” i Fundacja AMA zorganizowały wspólnie szkolenie dla opiekuna seniora w Obornikach.
W pierwszym dniu szkolenia odbyły się zajęcia, które prowadziła Aleksandra Wielik- Nowak z postępowania w sytuacji zagrożenia życia, ćwiczenia ustalania pozycji bezpiecznej, resustytacji i zachowania przy zadławieniu.W dalszej części dnia uczestnicy brali udział w spotkaniu z dr Anną Klatkiewicz, psychologiem i psychoterateutą. Tym razem zebrani dyskutowali  m.in. o wypaleniu zawodowym opiekuna.

Drugiego dnia szkolenia dla opiekunów seniorów uczestnicy słuchali wykładu dr Ewy Zasadzkiej z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dziękujemy wszystkim wykładowcom , pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu., oraz Pani Alicji Lepiarz z Fundacji Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA za pierwsze dni szkolenia. Czekamy na dalsze szkolenia, już w przyszłym tygodniu.

Podsumowanie Banku Żywności 2016 w Obornikach

Wczoraj w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Obornikach w obecności Wiceburmistrza Piotra Woszczyka, specjalisty  d.s. Pożytku Publicznego i Wolontariatu  Błażeja Matczuka Dyrektor OPS Hanny Kniat , oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Wiceprezes Fundacji  „Na prostej drodze  Grażyna Stachowiak przedstawiła efekty działalności Banku Żywności 2016 w Obornikach.. Każda  osoba zebrana  na sali  miała swój aktywny  udział w sukcesie w  wydawania paczek żywnościowych w okresie wrzesień 2016 – maj  2017.

Dziękujemy za wkład pracy osobom zaangażowanym w projekt, oraz Beneficjentom programu.